Sách vải câu chuyện- Cún LuLi đâu rồi ?

175.000

Ú ÒA – CÚN LULI ĐÂU RỒI NHỈ?
👧 Bé hãy cùng tham gia trò chơi trốn tìm lật mở từng trang sách để tìm ra chỗ ẩn náu của bạn cún Luli.
🐶 Trong suốt thời gian diễn ra trò chơi, bé sẽ sử dụng đôi mắt tinh anh quan sát, dùng đôi tay khéo léo lật giở từng vị trí trong căn phòng để tìm ra bạn Luli. Vừa chơi kết hợp học, ghi nhớ, phân biệt các đồ vật, các loài động vật khác nhau.
Danh mục: